top of page

Digitale geletterdheid

Dendron en digitale geletterdheid

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid is net als geletterdheid een combinatie van kennis en verschillende vaardigheden. Bij digitale geletterdheid gaat het om:


  • kennis verwerven over digitale technologie

  • omgaan met digitale technologie

  • kritisch en (zelf)bewust gebruiken van de mogelijkheden van digitale technologie

  • inschatten van kansen en risico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengtNiet alleen kennis en vaardigheden, maar ook een passende houding is van belang. Bij digitale geletterdheid is het belangrijk dat leerlingen kunnen omgaan met complexe situaties en situaties die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Dat ze doorzetten bij lastige en open problemen. Dat ze kunnen samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken. En dat ze ondernemend zijn en op zoek gaan naar nieuwe kennis en toepassingsmogelijkheden.


(bron Over digitale geletterdheid - SLO)Welke domeinen zijn er?

Praktische ICT-vaardigheden

Praktiche ICT-vaardigheden zijn kennis en vaardigheden die nodig zijn: om de werking van computers en netwerken te begrijpen, om verschillende soorten technologieën te gebruiken én om de bediening, de mogelijkheden en de beperkingen van technologie te begrijpen.

Praktische ICT-vaardigheden
Praktische ICT-vaardigheden

Mediawijsheid

"Weinig blijft onberoerd door het effect van media; media worden steeds meer context, inhoud en bemiddelaars van informatie, kennis en ervaring." […] Van elementen in een omgeving zijn media de omgeving zelf geworden." Zo werd de term 'mediawijsheid' in 2005 geïntroduceerd door de Raad voor Cultuur.

Praktische ICT-vaardigheden
Praktische ICT-vaardigheden

Digitale informatievaardigheden

Bij digitale informatievaardigheden gaat het om het scherp analyseren en kritisch beoordelen van informatie uit allerlei digitale bronnen op relevantie en betrouwbaarheid. Daarnaast gaat het om het systematisch zoeken en vinden van nieuwe informatie en het omgaan hiermee.

Praktische ICT-vaardigheden
Praktische ICT-vaardigheden

Computational Thinking

Bij computational thinking gaat het om kennis hebben over en vaardig zijn in verschillende denkprocessen. Voor het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het begrijpen van menselijk gedrag worden concepten en werkwijzen gebruikt uit de informatica en de mogelijkheden van een computer of ander digitaal gereedschap.

Praktische ICT-vaardigheden
Praktische ICT-vaardigheden

Hoe gaat iDendron digitale geletterdheid organiseren?

In schooljaar 2023-2024 gaan wij starten met de methode ……, deze gaan wij uitrollen over leerjaar 1 en 2. In itslearning komt een planner met verwijzingen naar de methode en eventuele extra opdrachten, hiermee kunnen de leerlingen tijdens DCU en tussenuren zelfstandig aan de slag.


Idendron plant voor de docenten workshops in, deze workshops gaan over de planner, methode en de vier domeinen. Tevens kunnen leden van Idendron tijdens lesuren aanwezig zijn om te ondersteunen.

 

Het doel is om zowel leerlingen als docenten digitaal vaardig te maken. Om dit te bereiken is het van belang dat de opgedane kennis van de workshops toegepast gaat worden tijdens de lesuren. We gaan dit monitoren door gesprekken te voeren met de secties, iedere sectie krijgt ook een vast Icoach.

Klik voor meer hulp

Alle ICT settings

iDendron

Leerling Helpdesk

bottom of page